BICOM BodyBalance

21.01.2023

Co je BICOM BodyBalance?

Akumulátorový přístroj BICOM BodyBalance je generátor magnetických polí, vysílající velmi slabá, nízkofrekvenční (méně vibrací za sekundu) střídavá pulzní magnetická pole.

Přístrojem Bicom Bodybalance generovaná střídavá magnetická pole napodobují přirozené magnetické vlnění v přirozeném prostředí. Podle svého objevitele je toto vlnění nazváno jako Schumannovy frekvence nebo Schumannovy vlny a vznikají v atmosféře Země např. jako následek magnetické aktivity Slunce.

 Schumannovy frekvence se shodují s frekvencemi lidského mozku.

Byl zkoumán význam a potenciál těchto magnetických polí na poli biologie a medicíny a bylo zjištěno, že harmonizují autonomní nervový systém lidí jako základních hodin nebo synchronizátoru biologických rytmů či vnitřních hodin člověka.

Aktivita a rytmus spánku, denní teplotní rytmus, rytmus dýchání, rytmy trávicího ústrojí, kardiovaskulární rytmy, mozkové rytmy atd. jsou Schumannovými frekvencemi laděny na přesný čas Země a jednotlivé vnitřní rytmy jsou těmito vlnami vzájemně synchronizovány.

Vzhledem k řadě moderních technologií, jako např. wifi, mobilní telefony, PC, tablety a další bezdrátová zařízení, je nám dnes přirozené vyzařování stále hůře dostupné.


Železobetonové konstrukce, stále větší podíl zpevněných povrchů ve městech a obcích, rušivé technické frekvence z vysílačů a dalších zdrojů vyzařují nepřirozené radiace a způsobují nerovnováhu magnetického prostředí.

Působení slabých magnetických polí prostřednictvím stabilizace autonomního nervového systému způsobuje mimo jiné zvýšení pozornosti a zlepšení schopnosti relaxace - tím nám Bicom Bodybalance přináší zásadní zlepšení celkové kondice a fyzického zdraví.

SCHUMANNOVY VLNY - PŘÍRODNÍ SLABÉ MAGNETICKÉ VYZAŘOVÁNÍ ZEMĚ

Podle svého objevitele je magnetické vyzařování země nazváno jako Schumannovy frekvence nebo Schumannovy vlny a vznikají v atmosféře Země jako následek blesku a magnetické aktivity Slunce. 

Po jejich objevu v šedesátých letech 20. století byl význam Schumannových frekvencí zpočátku nejasný. Než se přišlo na to, že se shodují s vibračními frekvencemi lidského mozku, byl zkoumán význam a potenciál těchto magnetických polí na poli biologie a medicíny.

 Tyto neviditelné vibrace v prostředí harmonizují autonomní nervový systém lidí jako základních hodin nebo synchronizátoru biologických rytmů či vnitřních hodin člověka. Aktivita a rytmus spánku, denní teplotní rytmus, rytmus dýchání, rytmy trávicího ústrojí, kardiovaskulární rytmy, mozkové rytmy atd. jsou Schumannovými frekvencemi laděny na přesný čas Země a jednotlivé vnitřní rytmy jsou těmito vlnami vzájemně synchronizovány.

JAK POUŽÍVAT BICOM BodyBalance V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ ?

Zařízení je možno nosit v kapse košile nebo kalhot, případně je aplikovat přímo na příslušnou část těla. Účinný dosah působení zařízení je přibližně 30 cm, lze je tedy nosit v dámské kabelce nebo tašce přes rameno, umístit na pracovní stůl do bezprostřední blízkosti těla. Doba aplikace by měla být nejméně 30 minut a je možno ji provádět případně dvakrát až třikrát týdně - to tak dlouho, dokud nedojde ke zlepšení stavu. Přístroj je však možno bez obav nosit přímo na těle v průběhu celého dne. To však většinou není potřeba. V noci je možno přístroj umístit pod polštář nebo do bezprostřední blízkosti spící osoby, případně jej můžete večer aplikovat po dobu 30 minut na oblast krku. Ve všech případech je třeba dbát na dodržování vhodného pitného režimu. 


MOŽNOSTI APLIKACE U DĚTÍ :

Program 2 působí uklidňujícím účinkem a program 3 působí harmonizačně na děti a dospívající a lze je proto použít v mnoha životních situacích, které zahrnují nadměrný stres, emoční napětí a nervozitu, ale také před nebo během zkoušky či písemné práce ve škole.

Přístroj má pozitivní vliv na poruchy pozornosti a nedostatečnou koncentraci dětí. Nastavte BICOM BodyBalance na program 2 s působením večer a v noci, nebo na program 3 (případně program 4) s aplikací v průběhu dne.

Dokonce i děti, které jsou citlivé na počasí, mohou využívat BICOM BodyBalance. V tomto případě používejte program 4, a to během dne.

Při problémech se spánkem, jako je neklidné usínání, neklidný spánek nebo noční buzení, může velmi dobře pomoci BICOM BodyBalance s programem 2.

MOŽNOSTI VYUŽITÍ VE SPORTU :

Program 2 má obecný uklidňující účinek a program 3 působí harmonizačně. Programy 5 až 8 působí stimulačně a pomohou tělo sportovce nabudit k fyzickému výkonu.

Při závodech a soutěžích může sportovec přístroj využít k podpoře a posílení vlastní ochoty k fyzickému výkonu a následně také k uvolnění a regeneraci po zátěži. K tomuto účelu může sportovec k povzbuzení před soutěží využít programy 7 nebo 8, k relaxaci a regeneraci po sportovním výkonu pak programy 2 nebo 3.

V případě problémů se spánkem před soutěží lze využít program 2, a to jak večer, tak v noci.

DALŠÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ :

Program 2 působí uklidňujícím účinkem a program 3 působí na člověka harmonizačně; lze je proto použít v mnoha životních situacích, které zahrnují nadměrný stres, emoční napětí a nervozitu, ale také před nebo během pracovní schůzky, porady, či důležitým hovorem se zákazníkem.

Při problémech se spánkem, jako je neklidné usínání, neklidný spánek nebo noční buzení, může velmi dobře pomoci BICOM BodyBalance s programem 2.

Negativní účinky působení elektrosmogu na pracovišti, jehož zdrojem jsou především počítače, mohou zahrnovat například neschopnost koncentrace. I toto lze zmírnit aplikací přístroje BICOM BodyBalance. Ve večerních a nočních hodinách používejte program 2, v průběhu dne program 3 nebo 4. 


BICOM BodyBalance jako zdroj frekvencí imitujících přirozené frekvence prostředí a tím i ladění vnitřních biologických hodin lze samozřejmě použít také u zvířat.


Účinek byl prokázán biologickými studiemi.