Novinky

Moji milí,

 srdečně přináším pozitivní zprávy! 

Přes má dlouhá léta studií -  nejprve klasického zdravotnického vzdělání - to proto, abych mohla vidět a zažít možnosti západní medicíny, kdy jsem hledala řešení i pro chronické obtíže, se mi začaly otevírat tisíci let prověřené postupy TČM, mykoterapie a fytoterapie, KST a technik, které vedou jen k jednomu - nejdůležitějšímu - k dosažení harmonie.

Seznámení s biorezonanční metodou BICOM bylo rozhodujícím okamžikem a tak mé další kroky postupně vedly ke splnění snu....stát se certifikovaným terapeutem metody BICOM a  tuto Novinku, pro mě nepopsatelně cennou, ráda nyní předávám i Vám.

Biorezonance BICOM

  • Biorezonanční terapie přístrojem BICOM je speciální diagnostický a terapeutický postup, který využívá všech dosud známých poznatků z tradiční čínské medicíny, kvantové fyziky a moderní technologie.
  • Metoda a celá terapie je neinvazivní, bezbolestná, bez vedlejších účinků, bez medikace a vhodná pro každého bez omezení věku či zdravotního stavu.
  • Díky této metodě dokážeme vašemu tělu pomoci, aby obnovilo procesy, díky kterým je samo schopno opět nastolit tolik potřebnou rovnováhu.

Co je to biorezonance?

Biorezonance je biofyzikální testovací a terapeutickou metodou.

Patří stejně jako akupunktura nebo homeopatie do oblasti komplementární medicíny a je užitečným doplněním klasické medicíny.

BICOM BodyCheck2 umožňuje provádět kompletní bioenergetický test zdravotního stavu. Automaticky skenuje a vyhodnocuje frekvenční vzorky celého těla, vnitřních orgánů, kostí a tkání až po úroveň buněk. Rychle získáme přehled o energetickém stavu organismu. V případě zjištěné nerovnováhy nebo poruch navrhne BICOM BodyCheck2 jejich možné příčiny a poskytne vhodná doporučení pro další ošetření. 


Díky této krásné makové víle přišla před lety první informace o BICOMu a díky podpoře mojí rodiny a vášni, se kterou denně objevuji přesah této metody, ji můžete vyzkoušet i Vy. 

Co Vás čeká na sezení v atmosféře důvěry a bezpečí?

Prvním krokem k harmonii vašeho těla je hledání příčiny potíží. Důležité informace od Vás budou základem a máme na rozhovor dostatek času.

Před samotnou biorezonancí se může provést scan energetického stavu vašeho organismu, za pomoci přístroje BBC. Tento několika minutový proces (scan) je neinvazivní. Získáme cenné informace o energetickém stavu vašeho těla a jednotlivých zátěžích, které jsou příčinou vašich problémů. Pomocí tohoto přehledného výstupu můžeme stanovit terapeutický program přímo na míru.

Dalším krokem je samotná biorezonanční terapie. Za pomoci vstupních elektrod jsou vám do těla přenášeny frekvenční vzorce. Biorezonanční přístroj pak prostřednictvím vysílaného signálu, skrze podložku, na které ležíte, navrací elektromagnetické vlnění buněk do normálu a vrací organismus do rovnováhy. Tím je tedy obnovována schopnost vašeho těla "samouzdravovat se".


Terapie BICOM je založena na celostním přístupu a upřednostňuje zjišťování příčin nikoli pouze příznaků.

Člověk není tvořen jen buňkami, tkáněmi a orgány, ale i rozumovými a emočními projevy. Celostní medicína tedy léčí jiným způsobem, a to tak, že najde a řeší příčiny nemoci, které mohou být rozprostřeny různě po těle, ale i v psychice. Na rozdíl od západního lékařství neléčí jen příznaky nemoci. Nenutí pacientovi závislost na lécích, které mohou škodit vedlejšími účinky a tím mohou u pacienta vyvolat jiné potíže.

Proto i správný BICOM terapeut na pacienta pohlíží jako na celého člověka a nejen jako na komplex buněk a biochemických procesů. Je tak schopen najít a následně odstranit fyzické i psychické nedostatky.

Bicom Optima je certifikovaný lékařský přístroj pro celou EU a je vyráběný v Německu, používá v západní Evropě již více než 30 let v lékařství a přes 15 let ve veterinární medicíně. Ve Švýcarsku je léčba na přístroji Bicom u vybraných terapeutů hrazena zdravotními pojišťovnami.

Více informací si můžete najít na webových stránkách :  https://www.bicom-optima.cz/


Důležitá doporučení pro Vás:

- v den terapie se nedoporučuje pít káva a alkohol 

- důležitý je pitný režim, před i po terapií - zvýšený příjem tekutin s nižším obsahem minerálů

- před i po terapii je vhodné jíst lehkou stravu 

- na terapii pro odvykání kouření si přineste s sebou poslední nedopalek cigarety, pokud možno čerstvý dokouřený do poloviny. V případě terapie jiných závislostí danou látku, která ji způsobila.

- hodinky a šperky před terapií sundejte  a vezměte si pohodlné oblečení 


Se znovuotevřením salonu v květnu 2021 přichází i zjednodušený a přehledný ceník služeb.

Mohu tak nabídnout a využívat plně celé portfolio  značky  PHYTOMER - během roku vybírat pro Vás to nejlepší ze všech produktů, které zaručují individuálně volenou péči, bez specifikace určité řady a s ohledem na aktuální potřeby pleti.